industriella solcellskraftverk

VI FOKUSERAR FÖR LÅNGSIKTIGT SAMARBETE

ArekEl - SOLCELLSINSTALLATÖR MED ERFARENHET

Vi garanterar högsta kvalitet på installation och material till mycket konkurrenskraftiga priser!

Vi har relevant erfarenhet, behörighet och referenser för att utföra sådana investeringar. Vi är ett företag som bryr sig om våra kunder. Vi använder produkter från välrenommerade varumärken och gör allt vi kan för att leverera tjänster av högsta kvalitet.farm-1
ERFAREN UTFÖRARE
BEPRÖVAD PRODUKT
TILLFÖRLITLIGHETSGARANTI
HELHETSSERVICE
farm-2


Om ni är intresserade av Arek EL, så tveka inte att skicka mig uppgifter om projekt så skall jag snabbt ge er ett offert.

KONTAKT

TYPER AV INSTALLATIONER


Solcellsfarmar eller solceller för hushåll?
Eftersom detta är en relativt ny metod för att producera elektricitet i vårt land och dess popularitet ökar år för år, är det många som inte riktigt vet vad solcellsfarmar egentligen är. Det är solcellsanläggningar med en effekt från några tiotals kilowatt till flera megawatt. Deras konstruktion tar normalt sett några veckor och är mycket snabbare än för andra energiinstallationer. Solcellsfarmar, precis som alla andra installationer av detta slag, gör det möjligt att spara pengar samtidigt som man värnar om miljön.
Mikroinstallationer byggs vanligtvis för enskilda hushåll och deras effekt överstiger inte 50 kW och de kräver inte bygglov. Solcellsfarmar är däremot en investering med mycket högre effekt och istället för att placeras på tak, byggs de vanligtvis på marken. Till skillnad från hushållssolceller matas energin direkt in i elnätet och distribueras sedan till dess användare.

Investering eller arrendering av mark för solcellsfarm?
Beroende på vilket mål vi har kan investeringen i en solcellsfarm vara ett smart drag, särskilt om vi äger obrukad mark som vi inte har någon annan användning för. Detta beslut måste naturligtvis övervägas noggrant, och det är också värt att ta reda på om det för närvarande finns något ekonomiskt stöd för att bygga solcellsfarmer, eftersom det kan minska kostnaderna för vår investering avsevärt.
En annan möjlighet för markägare är att arrendera mark för en solcellsfarm. Detta alternativ passar för dem som inte har tillräckligt med ekonomiska resurser för att investera i en egen solcellsfarm eller för dem som vill tjäna extra pengar utan att behöva lägga ner sin egen tid och arbete. Beroende på storlek, villkor och förutsättningar för den arrenderade marken kan man få mellan 8 000 och 10 000 polska zloty per hektar per år. Genom att säkerställa och skydda alla investeringsvillkor kan solcellsfarmen bli en fördel både för markägaren och arrendatorn.
Det är därför värt att intressera sig för solcellsfarmer, inte bara med avseende på investeringar, utan också möjligheten att generera intäkter genom att äga lämpligt markområde.


UPPFÖRANDET AV EN SOLCELLSFARM

VI ERBJUDER HJÄLP UNDER VARJE STEG

ETAPP 1 - Upprättande av dokumentation

 

 • Zawarcie umowy realizacji prac projektowych

 • Opracowanie harmonogramu prac projektowych

 • Stworzenie wstępnej koncepcji dotyczącej lokalizacje farmy fotowoltaicznej, wraz z zawarciem uzysków energetycznych i kosztów inwestycyjnych

 • Opracowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, bądź odstąpienia od jej wydania

 • Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia

 • Przygotowanie dokumentacji do wydania decyzji o warunkach zabudowy

 • Przygotowanie dokumentacji do uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej


ETAPP 2 - Projektplanering

 

 • Przygotowanie farmy fotowoltaicznej pod kątem elektrycznym, celem uzyskania pozwolenia na budowę, wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim i specyfikacjami technicznym farmy fotowoltaicznej

 • Przygotowanie projektu konstrukcji farmy fotowoltaicznej, wraz z zakresem robót, kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją systemu

 • Opracowanie wniosków o wydanie pozwoleń budowlanych dla całego zakresu projektu

 


ETAPP 3 - Genomförande av investeringen

 

 • Dostawa konstrukcji pod panele

 • Dostawa modułów fotowoltaicznych, wraz z całym osprzętowaniem elektrycznym (zabezpieczenia, okablowanie, komponenty instalacyjne)

 • Ochrona, montaż okamerowania, dostawa i montaż oświetlenia obiektu

 • Kafarowanie oraz montaż konstrukcji pod panele

 • Montaż modułów fotowoltaicznych, inwerterów, okablowania, zabezpieczeń oraz instalacji uziemiającej

 • Montaż inwerterów

 • Podłączenie i uruchomienie farmy fotowoltaicznej, wraz ze wszystkimi pomiarami

 • Projekt wykonawczy oraz uzgodnienia z rejonem energetycznym


Om du behöver mer information om elinstallation vänligen skicka

e-post till mig med frågor jag svara så fort jag kan.